smūgio banga

smūgio banga statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Branduolinio sprogimo naikinamasis veiksnys, jam eikvojama apie 50 % visos sprogimo energijos. Pagrindiniai parametrai: ↑ viršslėgis bangos fronte ir ↑ oro greičio spūdis. Nuo smūgio bangos apsaugo tvirti apkasai, slėptuvės, kovos technika; galima apsisaugoti giliame griovyje, atsigulus ant žemės kojomis į sprogimo pusę. atitikmenys: angl. shock wave rus. ударная волна ryšiai: dar žiūrėkoro greičio spūdis dar žiūrėkperteklinis slėgis dar žiūrėkperteklinis slėgis dar žiūrėksmūgio bangos frontas dar žiūrėksmūgio bangos greitis dar žiūrėksmūgio bangos poveikis

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Look at other dictionaries:

  • smūgio banga — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Greitai plintantis slėgio impulsas, kurį sukėlė sprogimas ore, po vandeniu ar po žeme; bangos greitis pradžioje viršija garso greitį, vėliau smūgio banga virsta garso banga. Pagrindiniai smūgio bangos… …   Artilerijos terminų žodynas

  • smūgio banga — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Sprogimo sukelta banga, kurią sukuria greitas karštų dujų plitimas atmosfera; bangos greitis pradžioje viršija garso greitį, vėliau smūgio banga virsta garso banga. atitikmenys: angl.… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • smūgio banga — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Orinė, povandeninė ar požeminė sprogimo banga, kurią sudaro skleidžiamas slėgio impulsas. atitikmenys: angl. shock wave rus. ударная волна …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • smūgio banga — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Greitai sklindantis slėgio impulsas, sukeltas sprogimo ore, po vandeniu ar po žeme. atitikmenys: angl. shock wave pranc. onde de choc ryšiai: dar žiūrėk – sprogimo banga …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • branduolinio sprogimo smūgio banga — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių atitikmenys: angl. nuclear explosion blast rus. ударная волна ядерного взрыва ryšiai: žiūrėk – smūgio banga žiūrėk – smūgio banga žiūrėk – smūgio banga …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • smūgio bangos poveikis — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Tiesioginis ir netiesioginis naikinamasis poveikis, kurį sukelia smūgio banga. Tiesioginį poveikį sukelia smūgio bangos viršslėgis ir oro greičio spūdis; netiesioginį – lekiančios… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • sprogimo banga — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Banga, sukelta po sprogimo greitai į atmosferą besiplečiančių karštų dujų. Sprogimo banga pradžioje yra smūgio banga, po to pereina į garso bangą. atitikmenys: angl. blast wave pranc. onde de souffle ryšiai:… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • pirminė banga — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Oro slėgio banga, judanti tam tikrą atstumą pagrindinės smūgio bangos priešakyje ir susidaranti dėl atitinkamo galingumo branduolinio užtaiso sprogimo ir žemo sprogimo aukščio virš šilumą sugeriančio ar biraus… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • shock wave — smūgio banga statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Greitai plintantis slėgio impulsas, kurį sukėlė sprogimas ore, po vandeniu ar po žeme; bangos greitis pradžioje viršija garso greitį, vėliau smūgio banga virsta garso banga. Pagrindiniai smūgio… …   Artilerijos terminų žodynas

  • ударная волна — smūgio banga statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Greitai plintantis slėgio impulsas, kurį sukėlė sprogimas ore, po vandeniu ar po žeme; bangos greitis pradžioje viršija garso greitį, vėliau smūgio banga virsta garso banga. Pagrindiniai smūgio… …   Artilerijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.